PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

Mgr. Anna Petráková

Nabídka služeb

S čím vám mohu pomoci

Překlady

Věnuji se překladům z angličtiny a francouzštiny do češtiny.

Zaměřuji se především na překlad a časování titulků k nejrůznějším typům seriálů a filmů, stejně jako na překlad dabingových listin.

Zkušenost mám i s výrobou a časováním titulků včetně těch pro neslyšící.

Korektury

Dále se také zabývám korekturami českého jazyka včetně opravy gramatických, stylistických či typografických nedostatků.

Redakční činnost

Mimo jiné spolupracuji s některými tištěnými médii, pro která dělám např. přepisy nahrávek rozhovorů, příležitostně píši články apod.

Reference

DW Agentura

www.dwagentura.cz

Díky dabingové DW Agentuře jsem se dostala k překládání titulků k řadě seriálů a filmů. Naše intenzivní spolupráce probíhá od začátku roku 2018.

STAR Czech s.r.o.

www.star-transit.cz

Pro českou pobočku překladatelské agentury STAR zpracovávám češtinářské korektury textů již přeložených, zpravidla technicky zaměřených.