PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

Mgr. Anna Petráková

Nabídka služeb

S čím vám mohu pomoci

Překlady

Věnuji se překladům z angličtiny a francouzštiny do češtiny.

Zaměřuji se především na překlad a časování titulků k nejrůznějším typům seriálů a filmů, stejně jako na překlad dabingových listin.

Zkušenost mám i s výrobou a časováním titulků včetně těch pro neslyšící.

Korektury

Dále se také zabývám korekturami českého jazyka včetně opravy gramatických, stylistických či typografických nedostatků.

Literární překlady

Od roku 2021 se věnuji i literárním překladům. Mým prvním publikovaným překladem je dílo amerického autora Michaela Hyatta Win at Work and Succeed at Life (Dvojitá výhra).

Reference

DW Agentura

www.dwagentura.cz

Díky dabingové DW Agentuře jsem se dostala k překládání titulků k řadě seriálů a filmů. Naše intenzivní spolupráce probíhá od začátku roku 2018.

STAR Czech s.r.o.

www.star-transit.cz

Pro českou pobočku překladatelské agentury STAR zpracovávám češtinářské korektury textů již přeložených, zpravidla technicky zaměřených.