PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

Mgr. Anna Petráková

Nabídka služeb

S čím vám mohu pomoci

Překlady

Věnuji se překladům z angličtiny a francouzštiny do češtiny.

Zaměřuji se především na překlad a časování titulků k nejrůznějším typům seriálů a filmů, stejně jako na překlad dabingových listin.

Zkušenost mám i s výrobou a časováním titulků včetně těch pro neslyšící.

Korektury

Dále se také zabývám korekturami českého jazyka včetně opravy gramatických, stylistických či typografických nedostatků.

Reference

DW Agentura

www.dwagentura.cz

Díky dabingové DW Agentuře jsem se dostala k překládání titulků k řadě seriálů a filmů. Naše intenzivní spolupráce probíhá od začátku roku 2018.

STAR Czech s.r.o.

www.star-transit.cz

Pro českou pobočku překladatelské agentury STAR zpracovávám češtinářské korektury textů již přeložených, zpravidla technicky zaměřených.