Přehled služeb

S čím vám mohu pomoci

Překlady z EN do CS

Z oboru Překladatelství anglického jazyka
mám magisterský diplom a překladům
z angličtiny se věnuji od roku 2014.

Překlady z FR do CS

Magisterské studium jsem úspěšně absolvovala i v oboru Překladatelství francouzského jazyka.
Překladům z francouzštiny se také věnuji
od roku 2014.

Korektury CS

Od roku 2019 se nově věnuji i korekturám češtiny, a to jak gramatickým, tak stylistickým
a typografickým (zpravidla všem zároveň).

Redakční činnost

Spolupracuji i s některými tištěnými médii, kterým vypomáhám například s přepisem
a stylizací rozhovorů z nahrávek, příležitostně s tvorbou nových textů.